Wszystko, co musisz wiedzieć na temat oddymiania klatek schodowych

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat oddymiania klatek schodowych

Systemy mające na celu zapobieganie zadymieniu są najczęściej instalowane na terenie pionowych dróg ewakuacyjnych, czyli na klatkach schodowych. Można je spotkać również w korytarzach. Dlaczego wspomniane systemy są tak istotne? Okazuje się, iż znaczny odsetek ofiar pożarów to przede wszystkim osoby, które uległy zatruciu dymem. Dlatego też w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa warto zdecydować się na montaż systemu oddymiania klatek schodowych. Oto kilka przepisów obowiązujących w przypadku ich instalacji.

Jakie systemy oddymiania klatek schodowych są najczęściej spotykane? 

Najpopularniejszym systemem oddymiania klatek schodowych jest bez wątpienia nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu. Zasada jego działania opiera się na ustaleniu gradientu ciśnienia, czyli kierunku przepływu powietrza.  

Wysokie ciśnienie utrzymywane jest na chronionych drogach ewakuacji, co uniemożliwia dostanie się do nich dymu. Z instalacją wspomnianych systemów oddymiania klatek schodowych wiążą się oczywiście ściśle określone wymagania. O czym przede wszystkim należy pamiętać? Więcej informacji o zasadach bezpieczeństwa i nowych technologiach znajdziesz na stronie https://www.promat.com/pl-pl/.  

Oddymianie klatek schodowych – najważniejsze przepisy 

Wszelkie regulacje oraz wymagania dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych znajdują się w zapisach Warunków Technicznych oraz normie PN-EN 12101-6:2007. Okazuje się, że tego typu systemy powinny być instalowane również w niektórych budynkach mieszkalnych (dotyczy to budynków posiadających więcej niż 6 kondygnacji z jedną nieobudowaną klatką schodową). Oto kilka najważniejszych przepisów dotyczących omawianych systemów: 

  • Urządzenia będące elementami systemu oddymiania muszą być zaprogramowane w taki sposób, aby uruchamiały się samoczynnie w przypadku wykrycia obecności dymu. 
  • Drzwi prowadzące na klatkę schodową powinny być drzwiami dymoszczelnymi. 
  • Wartość wytworzonego nadciśnienia w trzonie klatki schodowej powinna zawierać się w granicy od 30 d0 80 Pa. Ponadto wytworzone nadciśnienie musi być utrzymywane na takim poziome, aby możliwe było bezproblemowe otwarcie drzwi ewakuacyjnych. 
Sprawdź:  Bezpieczeństwo wykonawcy podczas codziennego malowania ścian

Powiązane artykuły

Leave a Comment