Jakie funkcje pełni Urząd Dozoru Technicznego?

Jakie funkcje pełni Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa powołana do obsługi, rejestracji, eksploatacji oraz sprawowania nadzoru nad urządzeniami i maszynami, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo lub zagrożenie. Dozór odbywa się już od momentu projektowania takich sprzętów, w trakcie ich wytwarzania, w okresie modernizacji, naprawy oraz eksploatacji.

Urząd Dozoru Technicznego, czyli UDT, to instytucja, która powstała w 1950 roku. Została powołana w celu kontrolowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa instalacji i urządzeń technicznych jej podlegających. Siedziba UDT mieści się w Warszawie, jednak na terenie całego kraju znajduje się 29 stacjonarnych oddziałów terenowych. Zakres działań i uprawnienia tej instytucji są bardzo rozlegle, określa je wiele ustaw (np. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2012 roku dotyczące rodzajów urządzeń technicznych , które podlegają UDT).

Funkcje i uprawnienia UDT

Zakres działań Urzędu Dozoru Technicznego jest bardzo szeroki. Rozpoczyna się od nadzorowania stanu urządzeń technicznych, obejmuje prowadzenie rejestru tych urządzeń, a także prowadzenie szkoleń oraz egzaminów pracowników zajmujących się  obsługą i naprawą urządzeń technicznych. Głównymi zadaniami Urzędu Dozoru Technicznego są:

  • sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi pod ten dozór. Zadania te obejmują m.in przeprowadzanie badań, dozorowanie napraw oraz modernizacji pojazdów;
  • certyfikacja, czyli sprawdzanie oraz potwierdzanie właściwych standardów przez urządzenia i osoby. UDT zajmuje się certyfikacją systemów zarządzania osobami, wyrobami i zgodnością elementów z oznakowaniem CE;
  • szkolenia – Urząd Dozoru Technicznego zatrudnia wykształconą kadrę pracowniczą, dzięki temu może przygotowywać materiały szkoleniowe dla pracowników z branży związanej z UDT. Dodatkowo instytucja ta przeprowadza również egzaminy w celu potwierdzenia kwalifikacji pracowników.

Dodatkowo Urząd Dozoru Technicznego Kraków przeprowadza także badania i testy, zajmuje się zagadnieniami z zakresu elektromobilności w Polsce, dba o środowisko, wdrażając i nadzorując przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych. 

Jakie urządzenia podlegają pod nadzór UDT?

Skala zadań i uprawnień UDT jest niezwykle obszerna, podobnie jest z listą urządzeń, które tej instytucji podlegają. Są one podzielone na następujące kategorie:

  • urządzenia ciśnieniowe – do nich zaliczymy kotły parowe, kotły wodne, rurociągi przesyłowe i technologiczne, instalacje zbiornikowe oraz instalacje urządzeń kotłowni wodnej;
  • urządzenia bezciśnieniowe i niskociśnieniowe – tu należą zbiorniki przeznaczone do przechowywania materiałów niebezpiecznych, czyli substancji trujących i żrących;
  • urządzenia bezciśnieniowe i niskociśnieniowe – obejmujące pojemniki służące do przechowywania materiałów ciekłych i łatwopalnych;
  • urządzenia transportu bliskiego – żurawie, dźwigi towarowe, suwnice, wciągniki, wózki jezdniowe podnośnikowe, schody ruchome itp.; 
  • dźwigniki;
  • kabinowe i krzesełkowe przenośniki.
Sprawdź:  Kiedy można wyciąć drzewo w ogrodzie?

Urząd Dozoru Technicznego pełni wiele funkcji, są one szeroko rozumiane i związane z dozorem technicznym. Kontrola, nadzór, certyfikacja oraz szkolenia to główne zadania UDT. Jednak do instytucji tej należy również obowiązek wystawiania kar za nieprzestrzeganie zasad dozoru technicznego. 

Powiązane artykuły

Leave a Comment