Umowa na usługi remontowe -dlaczego warto?

Umowa na usługi remontowe -dlaczego warto

Koszty remontu są ogromne. Ceny wszystkich materiałów gwałtownie rosną, więc jeszcze ważniejsze staje się dokładne i rzetelne wykonanie prac remontowych. Każda niedoróbka, czy usterka oznacza dodatkowe wydatki, których inwestor chce uniknąć. Samodzielne wykonanie prac remontowych nie zawsze jest fachowe i może narażać na konieczność poprawek w niedługim czasie. Najlepszym wyjściem jest zatrudnienie ekipy remontowej i podpisanie umowy z wykonawcą.

Pozorna oszczędność

Panuje przekonanie, że prace remontowe nie są skomplikowane i właściwie to wystarczy zobaczyć instrukcje w internecie lub nauczyć się ich od fachowca, aby wykonać samodzielny remont w domu. Oszczędzi się wtedy pieniądze, które trzeba by zapłacić ekipie. Jest to pozorna oszczędność, ponieważ osoba, która nie ma doświadczenia w tej dziedzinie ani kierunkowego wykształcenia, często popełnia błędy odbijające się na jakości i bezpieczeństwie wykonanych prac. Wszelkie poprawki oznaczają kolejne koszty. Z kolei zatrudnienie ekipy remontowej bez umowy i rozliczanie się „do ręki” bez rachunków i podatków z pozoru może się wydawać korzystne, bo daje niewielkie oszczędności, jednak w praktyce jest to pomysł ryzykowny. Po pierwsze wchodzi się w szarą strefę, a po drugie ryzykuje się nieukończeniem remontu, bo ekipa bez słowa odejdzie z miejsca pracy. Tylko zawarcie umowy na usługi remontowe jest w stanie uchronić inwestora przed kłopotami i rozczarowaniem.

Korzyści z umowy na usługi remontowe

Nie podpisując umowy na remont, sporo ryzykujemy. Nie mamy przecież żadnego zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Umowa to podstawa prawna do dochodzenia wszelkich roszczeń od wykonawcy w razie nierzetelności ekipy lub szkód spowodowanych podczas remontu. Wykonawca, który jest związany umową z inwestorem, nie może opuścić remontowanego lokalu, bo ma taki kaprys lub nowe zlecenie za wyższą kwotę. Daje to zleceniodawcy pewność, że remont będzie ukończony albo zostaną zapłacone kary umowne za niedotrzymanie terminu. Dokument zawierający zakres i termin realizacji prac oraz wynagrodzenie pozwala obu stronom kontraktu uniknąć wielu nieporozumień podczas całej współpracy i jasno określić, co zrobić, gdy coś pójdzie nie tak.

Zasada ograniczonego zaufania

Szukając wykonawcy remontu, często decydujemy się na firmę poleconą przez znajomych lub mającą świetne recenzje w internecie od osób, które wcześniej korzystały z jej usług. Nawet świetnemu fachowcowi nie powinno się powierzać prac bez podpisania umowy na usługi remontowe.  Obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Niespodziewane sytuacje mogą wyniknąć bez względu na wolę obu stron.  Dlatego lepiej zabezpieczyć interesy kontrahentów umową.

Umowa na usługi remontowe powinna mieć formę pisemną. Najlepiej zabezpieczyć ją niewielki zakres robót remontowych. Łatwiej jest wtedy rozstrzygać spory na drodze porozumienia, jak i w sądzie.  W umowie zapisany jest zakres prac, sposób rozliczenia, termin wykonania remontu, kary umowne, oraz dane kontaktowe stron.

Więcej na: https://perfectspace.pl

Powiązane artykuły

Leave a Comment