Produkcja konstrukcji stalowych

Produkcja konstrukcji stalowych

Wyprodukowanie konstrukcji stalowych to proces wymagający niezwykłej dokładności. Przed przystąpieniem do produkcji wykonuje się projekt konstrukcji, który określa wszystkie detale, np.: klasę wykonania konstrukcji stalowej, wymagania dotyczące przygotowania powierzchni oraz wykonanie spoin, zestawienie materiałów, zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe, a także materiały złączone. Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej powstaje w oparciu o prawo budowlane.

Bezpieczna produkcja

Produkcja zgodna z certyfikatami i Systemem Zarządzania Jakością daje klientowi pewność, że konstrukcje stalowe są bezpieczne pod każdym względem. Zakład produkujący konstrukcje  każdorazowo prowadzi weryfikację dostawcy stali oraz sprawdza zgodność materiału z wymaganiami projektu wykonawczego. Weryfikacja materiału przeznaczonego do produkcji konstrukcji stalowych odbywa się oparciu o rodzaj profilu, grubości blach czy wielkości i klasę łączników.

Oczyszczanie materiału z elementów hutniczych

Kiedy elementy przyszłej konstrukcji stalowej znajdą się na hali produkcyjnej, następuje proces przygotowania materiału do dalszego przetworzenia w stal. Zostaje wykonana obróbka wstępna, której celem jest usunięcie pozostałości procesów hutniczych oraz nalotów korozji, co utrudniłoby procesy spawalnicze.

Rodzaje obróbki materiału przeznaczonego na konstrukcje stalowe

Oczyszczony materiał poddawany jest dalszej obróbce mechanicznej i termicznej. W jej ramach wykonuje się cięcie prętów, kształtowników oraz profili zamkniętych na automatycznych przecinarkach taśmowych. Blachy wycinane są z arkuszy za pomocą cięcia gazowego, laserowego. Do tego celu używa się wypalarek sterowanych numerycznie. Pocięte i przygotowane do spajania części konstrukcji stalowej dostarczane są na stanowiska spawalnicze.

Spawanie konstrukcji

Jednym z najważniejszych etapów w produkcji konstrukcji stalowych jest spawanie. Rozróżnia się kilka metod spawania, np.: łukowe elektrodą otuloną, łukiem krytym czy spawanie w osłonie gazów ochronnych. Wyboru metody spawalniczej wykonuje doświadczony pracownik, który posiada wszystkie wymagane uprawnienia spawalnicze.  Produkcja konstrukcji stalowych wymaga stałej kontroli jakości oraz wykonania  badań potwierdzonych certyfikatami. Sprawdzana jest zgodność wykonanego produktu z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami. Wysoki poziom kontroli eliminuje wady produkcyjne i daje inwestorowi pewność, że konstrukcja spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Producent konstrukcji stalowej jest zobowiązany do oznakowania swoich wyrobów znakiem CE, który dopuszcza wyrób do użytku na terenie Unii Europejskiej.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Kiedy produkt przejdzie wszystkie testy jakościowe, nadchodzi czas na ostatni etap produkcji – nałożenie elementów antykorozyjnych. Przed nałożeniem powłok ochronnych następuje dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni elementu. Na koniec wykonuje się dokumentację powykonawczą oraz sporządza deklarację zgodności wykonania z projektem.

Powiązane artykuły

Leave a Comment